FREE DELIVERY FOR PURCHASES OVER 70 €

My wishlist

Product name Stock status
No products added to the wishlist
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie nameActive

Splošno

Ena plus, Anja Petrošanec s.p. (v nadaljevanju Trgovec) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Podjetje bo osebne podatke uporabilo izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkrilo nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.

Uporaba osebnih podatkov

Trgovec za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke: - ime in priimek; - naslove za dostavo; - podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); - davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba); - naslov elektronske pošte (uporabniško ime); - geslo v šifrirani obliki; - kontaktno telefonsko številko; - državo bivanja; - druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini; - druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu. Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Trgovec ne odgovarja.

Hramba podatkov

Trgovec hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe. Trgovec hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še 10 let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Trgovec obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Trgovec lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah podjetja tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov podjetja, ki so kvalitetnejše zagotavljanje storitev in oglaševanje. Trgovec hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi. Podatke, ki jih posredujete Trgovec na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Vaše pravice

Ustava RS ter veljavni evropski in slovenski predpisi vam zagotavljajo vrsto pravic glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov, med drugim še posebej naslednje: - pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (besedilo, ki ga berete, je del izvajanja te vaše pravice); - pravica dostopa do osebnih podatkov pomeni, da imate pravico od nas kot upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov in dodatnih informacij (nameni obdelav, vrste podatkov, uporabnike podatkov, čas hranjenja, obstoj pravic in možnosti pritožbe, viri podatkov, morebitno avtomatizirano odločanje ali posebno profiliranje); - pravica do popravka pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami; ob upoštevanju namenov obdelave, imate tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave; - pravica do izbrisa, imenovana tudi »pravica do pozabe«, pomeni, da imate pravico doseči, da kot upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, če so izpolnjeni predpisani pogoji (obdelava ni več potrebna, preklic privolitve in neobstoj druge pravne podlage, utemeljen ugovor, nezakonita obdelava, izbris zahtevajo veljavni predpisi in podobno); - pravica do omejitve obdelave pomeni pravico, da dosežete, da kot upravljavec omejimo obdelavo vaših podatkov, če oporekate točnosti podatkov ali če ste vložili ugovor ali če je obdelava nezakonita ali če obdelava ni več potrebna za upravljavca, temveč za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov; - pravica do prenosljivosti pomeni pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posredovali kot upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da vas pri tem kakorkoli ovirali (velja za podatke, ki jih obdelujemo avtomatizirano na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja); - pravica do ugovora pomeni, lahko proti nekaterim vrstam obdelav vaših osebnih podatkov (javni interesi, zakoniti interesi upravljavca, nameni trženja) kadarkoli ugovarjate in moramo dokazati legitimne interese za obdelavo oziroma prenehati z obdelavo (vedno v primeru trženja); - pravice glede samodejne obdelave in profiliranja pomeni, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne ali podobne učinke v zvezi z vami, če ni to nujno potrebno, predpisano ali če v to ne privolite. - Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij ali razčiščevanju dilem vam bomo z veseljem pomagali, preko e-pošte: info@lexa.si

Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri Trgovec. Trgovec lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Trgovec mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora Trgovec obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko podjetje s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo. Če posameznik po prejeti odločitvi upravljavca meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri upravljavcu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Upravljavec mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če upravljavec ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka. V postopku pritožbe zoper odločitev upravljavca odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Trgovec lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Plačila: Glede na način plačila posredujemo vaše plačilne podatke tretjim osebam (npr. pri plačilu s kreditno kartico ponudniku vaše kreditne kartice). Za obdelavo plačil uporabljamo storitve tretjih oseb Stripe in PayPal. Podatkov o vaši plačilni kartici ne bomo hranili ali zbirali. Te podatke posredujemo neposredno našim tretjim osebam za obdelavo plačil, katerih uporabo vaših osebnih podatkov ureja njihova politika zasebnosti Stripe: Njihovo politiko zasebnosti si lahko ogledate na: https://stripe.com/us/privacy PayPal: Njihovo politiko zasebnosti si lahko ogledate na: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full Dostava: Za dobavo naročenega blaga sodelujemo s Pošto Slovenije: za dostavo naročenega blaga ali za napoved dostave jim lahko prenesemo naslednje podatke: ime, priimek, poštni naslov, po potrebi tudi e-poštni naslov ter telefonsko številko Pošta Slovenije: Njihovo politiko zasebnosti si lahko ogledate na: https://www.posta.si/zakoni-in-splosni-pogoji

Piškotki

Piškotke uporabljamo na različnih straneh, da je obisk naše spletne strani bolj privlačen in je omogočena uporaba določenih funkcij, pa tudi za statistično beleženje uporabe naše spletne strani. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš brskalnik samodejno ustvari in se shranijo v vašo končno napravo (prenosni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.), ko obiščete našo spletno stran. Piškotki ne poškodujejo vaše končne naprave, ne vsebujejo virusov, trojanskih konjev ali druge zlonamerne programske opreme. V piškotek se shranijo informacije, ki so povezane z določeno uporabljeno napravo. Vendar to ne pomeni, da s tem prepoznamo vašo identiteto. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, se izbriše ob koncu seje brskalnika (tako imenovani začasni ali sejni piškotki). Tako vam lahko npr. ponudimo prikaz nakupovalne košarice na več straneh, kjer lahko vidite, koliko izdelkov je trenutno v nakupovalni košarici in kako visoka je vaša trenutna vrednost nakupa. Ostali piškotki ostanejo na vašem računalniku in nam omogočajo, da vaš računalnik prepoznamo, ko naslednjič obiščete našo spletno stran (tako imenovani trajni ali medsejni piškotki). Predvsem ti piškotki služijo temu, da je naša ponudba bolj uporabniku prijazna, učinkovitejša in varnejša. Zahvaljujoč tem datotekam lahko na primer na strani prejmete informacije, ki so prilagojene vašim interesom. Seveda lahko svoj brskalnik nastavite tako, da v vaši napravi ne shranjuje piškotkov. Funkcija pomoči v menijski vrstici večine spletnih brskalnikov pojasnjuje, kako preprečite, da bi vaš brskalnik sprejemal nove piškotke, kako vaš brskalnik opozori, ko prejmete nov piškotek ali kako izbrišete vse piškotke, ki so že bili prejeti in blokirate vse druge. Postopajte na naslednji način: V brskalniku Internet Explorer:
 1. V meniju »Orodja« izberite »Internetne možnosti«.
 2. Kliknite na zavihek »Zasebnost«.
 3. Zdaj lahko nastavite varnostne nastavitve za internetno območje. Tu določite, ali in kateri piškotki naj bodo sprejeti ali zavrnjeni.
 4. Z »V redu« potrdite svojo nastavitev.
V brskalniku Firefox:
 1. V meniju »Orodja« izberite Nastavitve.
 2. Kliknite »Zasebnost«.
 3. V spustnem meniju izberite vnos »ustvari v skladu z nastavitvami po meri«.
 4. Zdaj lahko določite, ali naj se piškotki sprejemajo, kako dolgo jih želite hraniti ter dodate izjeme, katerim spletnim mestom želite vedno ali nikoli dovoliti uporabo piškotkov.
 5. Potrdite nastavitev z »V redu«.
V brskalniku Google Chrome:
 1. V orodni vrstici brskalnika kliknite meni Chrome.
 2. Zdaj izberite »Nastavitve«.
 3. Kliknite »Prikaži dodatne nastavitve«.
 4. V razdelku »Zasebnost« kliknite »Nastavitve vsebine«.
 5. V razdelku »Piškotki« lahko nastavite naslednje: brisanje piškotkov, privzeto blokiranje piškotkov, privzeto brisanje piškotkov in podatkov spletnega mesta po izhodu iz brskalnika, dovolitev izjem za piškotke z določenih spletnih mest ali domen
Save settings
Cookies settings
What Our Clients Say
32 reviews